យប់​នេះ តិច​ម៉េង ​បែរ​ជា​ច្រៀង​ទាំង​ទឹកមុខ​ក្រៀ.មក្រំ​, ច្រៀង​ចប់​ទឹកភ្នែក​ហូរ​រហា.ម ​ព្រោះតែ​…(មានវីដេអូ)

យប់​នេះ តិច​ម៉េង ​បែរ​ជា​ច្រៀង​ទាំង​ទឹកមុខ​ក្រៀ.មក្រំ​, ច្រៀង​ចប់​ទឹកភ្នែក​ហូរ​រហា.ម ​ព្រោះតែ​…

 

 

សូមទស្សនារូបភាព៖

 

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *