កោតធ្វើទៅរួច! នារីស្រស់សោភាម្នាក់សុំលែ ង.លះប្ដីកម្ពស់ត្រឹមជង្គង់ បន្ទាប់ពីរៀបការរួចបានកូនមួយ ក្រោមហេតុផលនឹកស្មានមិនដល់…

បរទេស៖ មនុស្សភាគច្រើន កើតមកមានរាងកាយស្អាតបាត សុខភាពល្អ ជាសំណាង ជាផលបុណ្យរបស់ពួកគេទៅហើយ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលកើតមក មានសុខភាពមិនល្អ រូបរាងកាយមិនប្រក្រតីវិញ វាជាសុបិនដ៏អាក្រក់ក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់គេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយវិញទៀត ភាគច្រើនមនុស្សដែលពិ.ការពីកំណើតឯណេះវិញ គឺពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនោះពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ

ហើយវាជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់ពួកគេ ព្រោះធម្មជាតិបង្កើតមកតម្រូវឲ្យជួបបែបនេះ បើទោះបីជាទទួលរងការមា.ក់.ងាយពីមនុស្សទូទៅ ឬមានការលំបាកក្នុងជីវិត គឺពួកគាត់មានតែពាក្យអត់ធ្មត់ដើរចេញ។ ហើយយើងក៏តែងតែជួបមនុស្ស ដែលត្រូវគេបោះបង់ចោល ដោយសារតែពិការរាងកាយពីកំណើតផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងាកមកបុរសម្នាក់នៅប្រទេសចិនវិញ គឺគាត់មានកម្ពស់ត្រឹមតែ ៧០សង់ទីម៉ែត្រ។ នៅទីបំផុត គាត់បានរៀបការ និងមានកូនដូចជាមនុស្សទូទៅដែរ។ តែជីវិតរបស់គាត់ បានប្រែក្លាយជាមានទុក្ខយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបានកូនម្នាក់ ដែលខុសពីអ្វីដែលគាត់បានរំពឹងទុកថាមានប្រពន្ធជួយសម្រាលបន្ទុក ហើយមានកូនតូចបង្កើនភាពសប្បាយរីករាយក្នុងរង្វង់គ្រួសារ។

បុរសរូបនេះមានដើមកំណើតនៅ ខេត្តសានស៊ី ប្រទេសចិន។ គាត់ទទួលរងនូវជំងឺពីកំណើតគឺជំងឺ Osteogenesis Imperfecta (ជំងឺឆ្អឹងពុកពីកំណើត ងាយនឹងឆាប់បាក់ ហើយវិវត្តពីកាន់តែធ្ងន់បន្តិចម្តងៗ) បន្ទាប់ពីគាត់ឈានដល់មានកម្ពស់ ៧០ សង់ទីម៉ែត្រ គាត់មិនអាចលូតលាស់បានទៀតទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើទោះបីគាត់បានទទួលរងពីជំងឺនេះក៏ដោយ ក៏គាត់មិនចង់បោះបង់ជីវិតរស់នៅដ៏ល្អរបស់គាត់់ដែរ។ គាត់បានរៀនជំនាញគំនូរដ៏អស្ចារ្យពីជីដូនរបស់គាត់។

តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់របស់គាត់ រហូតគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើន ហើយទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបន្តិចម្តងៗ ។ មនុស្សជាច្រើនបានមកសុំឲ្យគាត់គូររូបឲ្យ។ គាត់ក៏បានរៀបការជាមួយនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ និងមានកូនដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្វីដែលពួកគេមិននឹកស្មានដល់នោះគឺ កូនស្រីបានទទួលជំងឺតពូជពីឪពុក។

នេះពិតជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលខ្លាំងណាស់។ ដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពកូន ពួកគេបានចំណាយប្រាក់សន្សំទាំងអស់ រហូតដល់ទីបំផុត ពួកគេបានជំពាក់បំណុលជុំទិស ដោយបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរពេក ប្រពន្ធរបស់គាត់មិនអាចទ្រាំបាន នៅទីបំផុតនាងក៏សម្រេចចិត្តលែ.ង.លះគាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈពេលដែលនាងត្រូវមើលថែកូនឈឺ នាងក៏ត្រូវរកវិធីរកលុយផងដែរ។ ឥឡូវនេះ ជីវិតរបស់នាងដែលនៅឆ្ងាយពីប្តី បានក្លាយជាការលំបាកខ្លាំងណាស់។ ម៉្យាងវិញទៀតប្តីកំពុងរស់នៅក្នុងភាពវេទនាផងដែ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *