អុញនោះមិចចឹង!! គេគ្រប់គ្នាចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែឆ្មា ចំនែកបុរសម្នាក់នេះចិញ្ចឹមក្អែបយក្ស ឃើញហើយស្រៀវជំនូស…(មានវីឌេអូ)

បរទេស៖ មនុស្សទូទៅចិញ្ចឹមឆ្កែឆ្មា តែគាត់ម្នាក់នេះចិញ្ចឹមក្អែបឡើងធំប៉ុណ្ណាណី។ បុរសចម្លែកដែលជាម្ចាស់នៃសត្វក្អែបយក្សបានបញ្ចេញនូវវីដេអូ ដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពការចិញ្ចឹមសត្វសំណព្វរបស់គាត់ ដែលមានស្បែកពណ៌ត្នោតចាស់ដ៏រលើបរលោង។

ក្នុងវីដេអូនេះយើងបានឃើញពីសម្រស់សត្វចិញ្ចឹមគាត់ពិតជាគួរឲ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញញើត តែបុរសជាម្ចាស់ថា ពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់។ សត្វចិញ្ចឹមដ៏កម្ររបស់គាត់ដែលបានដើររាយប៉ាយពាសពេញរាងកាយរបស់គាត់។

សូមអូសចុះក្រោមទស្សនាវីដេអូ!និស្សិតជីវវិទ្យាតៃវ៉ាន់ លោក Neil Cheng Le អាយុ ២៦ឆ្នាំបានទិញយ កក្អែបយក្សញី(គាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា Peruvian) ទំហំ១៧អ៊ីញ ប្រមាណជិតកន្លះម៉ែត្រ។

លោក Neilរម្លឹកថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ ក្អែបញីមួយនេះវានៅមានទំហំខ្លួនតូចនៅឡើយ តែក្រោយពីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដូចកូនរួចមក វាបានធំលូតលាស់ពេញលេញ ធំគូរឲ្យស្រឡាញ់ដូចសព្វថ្ងៃ។

បែបនេះក្តី និស្សិតវ័យ ២៦ ឆ្នាំរូបនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនបានណែនាំសត្វសំណព្វចិត្តរបស់គាត់នេះឲ្យមនុស្សទូទៅលេងជាមួយវាទេ សូម្បីតែឳពុកម្តាយ និងបងប្អូនគាត់ក៏គាត់បានហាមដែរ ព្រោះវាពិ តជាកា.ចណាស់។ គាត់បានព្រ មា នថា មានតែអ្នកជំនាញទេដែលអាចចាប់កាន់វាបាន ដើម្បីគ្រប់គ្រងការគ្រោះ.ថ្នា.ក់។

គាត់បាននិយាយថា“ ពិតជាមានហា និភ័ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ទៅប៉ះពាល់វា លើកលែងតែគាត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទើបវាស្គាល់។ បុរសជាម្ចាស់ក្អែបដដែលនេះ បានបញ្ជាក់ថា បើវាទិ-ច ពិតជាឈឺ ចា ប់ខ្លាំ.ងណាស់ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្មានសុវត្ថិភាពទេ។ ខ្ញុំមិនមានបញ្ហាទេដែលអនុញ្ញាតឱ្យនាង(ក្អែប)លូនលេងពេញខ្លួនខ្ញុំ ហើយយកដៃទៅប៉ះពាល់នាង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *