ព្រឺក្បាលណាស់! ពស់លោកតាចំការដូងអាយុជិត១០០ឆ្នាំ ចូលមកភូមិបីដង ស្រាប់តែលើកនេះអ្នកភូមិទ្រាំលែងបាន ក៏សម្រេចចិត្តយកចេញ ហើយធ្វើបែបនេះតែម្តង…(មាវីដេអូ)

ពស់របស់លោកតាអាយុជាង១០០ឆ្នាំមួយនេះត្រូវបានអ្នកគេបង្ហើបប្រាប់ថាធ្លា់ប់ចូលមកភូមិចំនួនបីលើក ដោយលើកនេះសម្រេចមូលមតិគ្នាថានឹងយកចេញទៅអោយឆ្ងាយជាងមុន ដោយយកក្រណាត់មួយរុំភ្នែ់ក់ដើម្បីកុំអោយគាត់ចំណាំផ្លូវចូលភូមិតទៅទៀត ដោយកែ. ណ្ឌគ្នាប្រមាណជាបួនទៅ៦នាក់ដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការដ៏លំបាកនេះ។

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបខ្លះៗហើយថាពស់ដែលមានទំហំធំៗគឺពិតជាសំបូរខ្លាំងណាស់នៅឯប្រទេសឥណ្ឌូណេសុី ដែលមានទំហំធំៗជាងភ្លៅម់ នុ់ស្សយើងថែមទៀតផង។

ក្នុងនោះ នៅចំការដូងប្រេងមួយអ្នកភូមិតែងរាយការណ៍ថាបានជួបញឹ-កញាប់ណាស់ពស់ទំហំយ-ក្សដែលមានវត្តមានហាក់ដូចជាពស់ដែលមានអ្វីម្យ៉ាងកាន់យ៉ាងដូច្នេះដែរ ខណៈអ្នកខ្លះអះអាងថាក្រោយពេលឃើញបន្តិចតែស្រាប់តែបា់-ត់វាទៅវិញមួយរំពេចតាមមើលពុំចេះទា-ន់នោះឡើយ។

យ៉ាងណាមិញ ចំពោះអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតក៏បានលើកឡើងផ្សេងពីនេះថានេះអាចមកពីគាត់តាមចា់ប់ចំ-ណី់រឺក៏រកអ្វីធ្វើជាចំ់-ណីហើយបានជាវាធ្វើការបំលាស់ទីរហ័សបែបនោះទៅ។ ក្នុងនោះ អ្នកស្រុកម្តុំនោះបារម្មណ៍ពីសុវត្ថិភាពកូនៗក៏ដូចជាខ្លួនផ្ទាល់ខ្លាចក្រែងតែវាលបចូលផ្ទះរកចំណីដែលប៉ះ់ម-នុ់ស្សច្បាស់ជាយ៉ា ប់ធំហើយ។

មិនបង្អង់យូរ ក៏មានអ្នកក្លាហានមួយក្រុមសម្រេចចិត្តធ្វើប្រតិបត្តិការចា់់ប់ស់ត្វព់ស់យ់ក្សនេះបានសម្រេចតែម្តង។ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ សូមទស្សនាវីដេអូដើម្បី សង្កេ ត

ទាំង អស់គ្នា និងបញ្ចេញមតិតាមរយះខំមិនទាំងអស់គ្នា៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *