ថាមែនៗ ម៉ៃ សុគន្ធ កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តបេក្ខជនជើងខ្លាំង៣នាក់ធ្លាក់ បែរជាជាប់លោកគ្រូពេទ្យ ដោយដាក់ចំៗ ថា…(មានវីដេអូ)

ថាមែនៗ ម៉ៃ សុគន្ធ កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តបេក្ខជនជើងខ្លាំង៣នាក់ធ្លាក់ បែរជាជាប់លោកគ្រូពេទ្យ ដោយដាក់ចំៗ ថា

 

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *