ប៉ះគ្នាហើយម្តងនេះ គ្រូពេទ្យវៃបកទៅវិញ ក្រោយ ម៉ៃ សុគន្ធ រិះ គ.ន់​ទឹកដម​សំឡេង​ឲ្យ សេរ៉ូ​ ឭ​ហើយ​ចង់​គាំង…(មានវីដេអូ)

ប៉ះគ្នាហើយម្តងនេះ គ្រូពេទ្យវៃបកទៅវិញ ក្រោយ ម៉ៃ សុគន្ធ រិះ គ.ន់​ទឹកដម​សំឡេង​ឲ្យ សេរ៉ូ​ ឭ​ហើយ​ចង់​គាំង…

 

 

ទស្សនារូបភាព

 

ទស្សនាវីដេអូ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *