ច្បាស់ការហើយ! សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ បកស្រាយរឿងដាក់បង្រៀនភាសាវៀតណាមហើយ គឺ…

នៅភូមិន្ទភ្នំពេញ មិនមែនបង្រៀនតែឯកទេសភាសាវៀតណាមទេ តែក៏មានបង្រៀនឯកទេសភាសាបារាំង អង់គ្លេស ជប៉ុន កូរ៉េ ចិន និងថៃផងដែរ

 

 

ទស្សនារូបភាព ខាងក្រោម៖

វីដេអូ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *