ញាក់សាច់! ពស់វែករនាមងាកក្បា លមកដាក់ប៉ក់ អត់ព្រមលែងព្រោះតែ… (មានវីដេអូ)

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹង មកហើយថាសត្វពស់វែកជាសត្វមានពិសអាចធ្វើអោយបេះដូងសត្វឫក៏មនុស្សយើងអាចគាំងលែងដំណើរការបាន។

 

ក្នុងនោះជាញឹកញាប់វាតែងគេប្រទះឃើញនៅតាមព្រៃដងអូរនិងស្ទឹងជាដើម ដោយវាចុះមករកទឹកផឹកក៏ដូចជាចំណីដោយពេលខ្លះវាក៏ភ្លា ត់ស្នៀត

 

ធ្លាក់ក្នុងទីតាំងណាមួយដែលពុំអាចចេញរួចវិញ ដូចជាករណីខាងក្រោមនេះជាដើម។ពស់នេះត្រូវបានអ្នកភូមិប្រទះឃើញនៅក្នុងទីតាំងលំនៅ នៅក្នុងភូមិមួយ ដែលអ្នកភូមិបានហៅអ្នកជំនាញមក

ចា ប់ចេញដើម្បីយកវាចេញពីភូមិ។ នៅពេលនោះ អ្នកជំនាញម្នាក់នេះដែលលោកអ្នកនឹងបានឃើញដូចនៅក្នុងវីដេអូនៅខាងក្រោម។​ ពេលរៀបនឹងចា ប់វាដាក់ក្នុងកាដុងទឹកមួយដែលពុំមានទឹកគាត់បានយកជើងដែលមានពាក់ស្បែកជើងក្រាស់ៗនោះ (មិនទា ន់ដឹងថាអាចការពារ

បាន១០០ភាគរយឫយ៉ាងណាទេ) ស្រាប់តែពស់នោះបានចឹ-កមិនព្រមលែងវិញសោះដោយធ្វើអោយទឹកពិសចេញពីមាត់វាឃើញហូរចេញក្រៅយ៉ាងច្រើនក្រាសគ្រែលតែម្តង…។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *