មិនគួរអោយជឿសោះ! បុរសម្នាក់ ចំណាយលុយកន្លះលានដុល្លារ ដើម្បីទិញ កូននាគ ស្រាប់តែ២ខែក្រោយ ទើបដឹងថា…

ប្រជាជនសម័យនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនដែលបានឃើញសត្វនាគផ្ទាល់នឹងភ្នែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយគ្រាន់តែឮតែឈ្មោះតៗគ្នាមកតែប៉ុណ្ណោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនដឹងថាវា ធ្លាប់មានពិតមែនឫក៏អត់នោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយចាស់បាននិយាយពួកសត្វប្រភេទផុតពូជហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងខ្លះទៀតនិយាយសត្វនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានបារមី មិនងាយបង្ហាញខ្លួនឲ្យនរណាឃើញងាយៗ

 

នោះឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។និយាយរឿងនាគនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានករណីភ្ញាក់ផ្អើល និងហួសចិត្តផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយមានកសិករម្នាក់ បានប្រទះសត្វល្មូនចម្លែកមួយក្បាលដែលសណ្ឋានរបស់វាដូចទៅនឹងសត្វនាគ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយមានភាពសង្ស័យគាត់ក៏បានចាប់វាមកផ្ទះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

 

ក្រោយមើលទៅដូចជានាគ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ របស់ចិន ក៏មានអ្នកមានជាច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាំគ្នាដេញថ្លៃទិញយកល្មូនមួយក្បាលនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយហ៊ានចំណាលុយមិនស្ដាយឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

 

ក្នុងនោះមានសេដ្ឋីម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានចំណាយលុយរហូតដល់ដល់ ៥០០,០០០ដុល្លារអាមេរិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់នៃសត្វល្មូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលសន្និដ្ឋាន ថាជាកូននាគនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។កន្លងបានទៅ ២ខែជាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បុរសដែលបានទិញសត្វនាគពីកសិករនោះ ក៏បានបង្ហោះរូបក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ចិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយរូបភាពបច្ចុប្បន្នរបស់

 

កូននាគនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើអោយគ្រប់គ្នាដែលមានបំណងចង់នឹងទិញនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានភាពភ្ញាក់ផ្អើរយ៉ាងខ្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រមទាំងអាណិតបុរសនោះយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពី ២ខែជាង “នាគ”

 

​​​​​​​​​​​ប្រែមកជាចម្លែកណាស់​​​​​​​​​​​​​​​។តាមពិតទៅវាមិនមែនជាកូននាគ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សត្វនាគ អ្វីនោះទេ វាគ្រាន់តែជាសត្វថ្លែនចិនមួយប្រភេទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមានរាងស្រដៀងដូចទៅនឹងកូននាគតែប៉ុណ្ណោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *