ភ្ញាក់ផ្អើលពេញភូមិ! រៀបចំដាក់បូជាទៅហើយ ស្រាប់តែឃើញស.ពនាងនៅមានសភាពបែបនេះ ក៏នាំគ្នាលើកពីម-ឈូ-សមកទុកលើគ្រែវិញ ពេលពិនិត្យមើលទើបដឹងថា…

មានរឿងរ៉ាវចម្លែកមួយបាន​កើ តឡើងនៅឯខេត្តស៊ីសាកេត ប្រទេសថៃ ដោយមាននារី​ម្នាក់បាន​ស្លា -ប់ទៅចំនួន ៣ថ្ងៃហើយ ប៉ុន្ដែរូបរាងកាយមិនបានធុំក្លិន បែរជានៅមើលទៅ ធម្មតា​ដូចមនុស្សដេ ក​ល ក់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលនោះសាច់ញាតិងឿងឆ្ងល់ក៏បាន​បើកក្ដារម ឈូ សមើលផ្ទាល់ភ្នែក ក៏ឃើញមុខមាត់

 

នៅ​ស្រស់​នៅឡើយ ទើបសម្រេចចិត្តមិនបូ. ជា​តាមកាលកំណត់ រហូតត្រូវពន្យារពេល ២ថ្ងៃបន្ថែមទៀត ទើបរាងកាយស. ព​ចាប់ផ្ដើម​រឹងហើយមានក្លិន ជាចុងក្រោយទើបសាច់ញាតិសម្រេច​ចិត្តបូ. ជាតាមប្រពៃណីទៅ។ កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅ នៅក្នុងវត្តមួយ ក្នុងខេត្តស៊ីសាកេត មានពិធីបុណ្យស. ពមួយ

 

​របស់អ្នកស្លា -ប់ឈ្មោះនាង ណាន់ធិតា អាយុ ២២ឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដំបូង សាច់ញាតិបានរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យ ប៉ុន្តែសាច់ញាតិមើលឃើញថា ៣ ថ្ងៃទៅហើយស.ព បែរជាគ្មានក្លិនទាល់​តែសោះ ទើបពួកគេសុំបើក​ក្ដារម ឈូ សមើល ព្រោះចង់ឃើញមុខអ្នកស្លា -ប់ ​ជាលើកចុងក្រោយ ​មុនពេលបូជា។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលបើកភ្លាម បែរជាឃើញថា មុខមាត់ស- ព​នៅស្រស់បស់​ដូចមនុស្សទូទៅកំពុងតែដេកលក់ មុខមាត់មិន​ដូចជា​អ្នកស្លា- ប់ឡើយ ភ្លាមនោះសាច់ញាតិរបស់នាងក៏បាននាំ​យកនាងចេញពីម ឈូ សវិញ។

 

ក្រុមសាច់​ញាតិ ក៏បានទៅហៅគ្រូពេទ្យឲ្យមក​ជួយពិនិត្យមើល។ គ្រូពេទ្យក៏បាន​សន្និដ្ឋានថា អាការៈដែលនាងបង្ហាញ​ចេញ​មក មុនពេលដា -ច់ខ្យល់នេះ គឺនាងថប់ដង្ហើម ទើប​បញ្ឈរភ្នែកដូច្នេះ តែនាងពិតជាបានស្លា- ប់​ទៅហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែបើទោះជាគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយ

 

ក៏ពួកគេនៅតែមិនអស់ចិត្ត និងបន្តរក្សាទុក២ថ្ងៃទៀត រហូតខ្លួនប្រាណរបស់នាងប្រែប្រួល និងធុំក្លិន ទើបពួកគេសម្រេចចិត្តបូ-ជាជាលើកចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមេសា តែម្តងទៅ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *