ក្មួ.យ ឌីម សោភា ចេញមុខឆ្លើយតប…(មានវីដេអូ)

ក្មួ.យ ឌីម សោភា ចេញមុខឆ្លើយតប

 

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *