ព្រឺក្បាលខ្ញាក់ៗ! ក្នុងភូមិមួយត្រូវបានគេជឿថាមានអាប ខ្មោ ចឆ-ក់យកជីវិតមនុស្ស ព្រោះមានកើតហេតុភេទចម្លែកៗដូចជា…

ពេលថ្មីៗនេះ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៣ភូមិ សរុបមាន ៣៧០គ្រួសារ ក្នុងភូម ៣, ៨ និង ១១ បានរួមគ្នាប្រារព្ធពិធី ចា.ប់ខ្មោ .ច អា ប បន្ទាប់ពីមានហេតុភេទចម្លែៗ កើតមានក្នុងភូមិ ដូចជាមានមនុស្សស្លា .ប់ជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន ៤នាក់ និងសត្វពាហនៈ ងា.ប់ពេញភូមិជាដើម ។

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយគ្នានេះ ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿលើវិញ្ញាណ ខ្មោ .ច ព្រាយ អា ប ធ្មប់ ក៏បានយល់ថា មាន អាបចំនួន ៣០ក្បាល កំពុងវិលវល់ ក្នុងភូមិ ស្រុក រង់ចាំឆ.ក់យ.កជីវិតមនុស្ស ដូចនេះហើយទើបពួកគេបានប្រមូលលុយចំនួន ១២៤​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាត (៣ដុល្លារ) ក្នុងមួយគ្រួសារ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីចាប់

 

 

អាបទាំងនោះ ដោយបាននិមន្តគ្រូចា .ប់ខ្មោ .ចល្បីៗមកពីស្រុក ឈៀ ងយឺន ខេត្តមហាសារខាម ព្រមទាំងនិមន្តព្រះសង្ឃមកពីខេត្តឡាក់សិន រួមទាំងកូនសិស្ស ២០ នាក់ ដើម្បីធ្វើពិធីនេះ ។

 

 

តាមសម្ដី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោកមេភូមិ ៨ បានឱ្យដឹងថា រឿងដែលកើតឡើងដែលមើលមិនឃើញនេះ ពិតជាគួរឱ្យខ្លា.ចខ្លាំងណាស់ វាបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ដំបូងឡើយមានមនុស្ស ២នាក់នៅភូមិ ៣ និង ៨បានស្លា .ប់នៅក្នុងសប្ដាហ៍តែមួយ និងសភាពសា .កស.ពដូចគ្នាគឺមានឈា .មហូរតាមមាត់ ច្រមុះ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ ថែមទាំងជនរងគ្រោះក្អកធ្លាក់ឈា.មរហូតដល់ ស្លា .ប់តែម្ដង ទាំងខណៈដែលរាងកាយរបស់ពួកគេនៅរឹងមាំនៅឡើយ ។

 

 

ក្រៅពីមនុស្សក៏មានសត្វចិញ្ចឹមដូចជា ឆ្កែ ឆ្មា មាន់ ទា គោ ក្របីងា.ប់ព្រោងព្រាត ដោយមានឈា .មហូរតាមមាត់ និងច្រមុះ ងា .ប់ភ្លាមៗតែម្ដង ។ មេភូមិដដែលបានបន្តថា ដោយសារមានអាការៈចម្លែកដូចនេះ ទើបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ បាននាំគ្នាពិភាក្សាជាមួយចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ ក្នុងភូមិ ដើម្បីដោះ

 

 

ស្រាយ ហើយក៏​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានជឿថា មានខ្មោ .ច អាប ពិតប្រាកដមែន ព្រោះរឿងនេះ បានកើតមានឡើងម្ដងរួចមកហើយ កាលពី ៥០ឆ្នាំមុន ។ក្រោយមកទៀត ទើបប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នា ធ្វើពិធីចា.ប់អាបនេះឡើង ព្រោះនេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយ ដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកភូមិទាំងនោះ សប្បាយចិត្តឡើងវិញ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *