ហួសចិត្ត! ខឹ-ងប្តីមកដល់ផ្ទះ ស្រវឹងដេកលក់បាត់ៗ រាល់យប់ មិនដែលខ្វល់ពីខ្លួន ដូចគ្រាដើម ប្រពន្ធរត់ទៅប្តឹ-ងប៉ូលិស…

ថ្មីៗនេះមាន ស្រ្តីវ័ យ ក្មេងម្នាក់ ស្លន់ ស្លោចូល ប៉ុស្តិ៏ប៉ូ លិ ស ចោ ម ចៅ ៣ ខណ្ឌពោធិសែន ជ័យ ។ ក្រោយ ពីសាក សួរ ទើប ដឹង ថា ស្រ្តី នោះ បា ន រៀប ការ ជាមួយ ប្តីអស់ រយៈ ពេល ៣ឆ្នាំ ហើយ តែមិន បាន ចុះ សំបុត្រ អាពាហ៏ពិ ពាហ៏ទេ ហើយមួ យរយៈនេះ ដោយ សារតែ លោក ប្តី ដើរ លេ ង ល្បែ ង ផឹ ក សុី ដា

 

 

ច់ យ ប់ សោះ អ ង្គើ យក្នុង គ្រួសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លែ ងផ្តល់ ភា ពក ក់ក្តៅ ដូច គ្រាដើម ក្លាយ ទៅ ជា បា ក់ បែ ករួ ម មេត្រី ស្នេ ហា រវា ង ប្តីប្រពន្ធ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាង បន្តថាកន្លង ម កធ្លា ប់នាំគ្នាទៅ ដោះ ស្រាយ នៅ ប៉ុស្តិ៏កាកាប ២ សាលា សង្កាត់កា កាប ២ រួចម្តង ហើយ ជុំវិញ បញ្ហា គ្រួសារ ចង់ លែ ង លះគ្នា តែ ស មត្ថកិ ច្ច អាជ្ញា

 

 

ធរ បា ន ផ្សះ ផ្សារ សម្រប សម្រួល ប្តីប្រពន្ធ តែភាគី ខាង ប្តី នៅតែ មិន កែគំ និត អត់ ផ្តល់ ភា ព កក់ ក្តៅ ដ ល់ នាងដ ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រស់ នៅ ទីទៃគ្នា ប្តីនៅ ឯ ភូមិចំ ការឪឡឹក២ សង្កាត់កា កាប២ រីឯប្រពន្ធ នៅឯ ភូមិជម្ពូវ័ន សង្កាត់ ចោម ចៅ ៣ រហូតមកដល់ យប់ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

 

 

ខណៈ ដែល នាង ចេញ ក្រៅ បន្ទប់ ប្តីលូ ច ចូ ល សង្ងំ កៀ នទ្វា រង់ ចាំ គ្រា ន់ តែ នា ង ចូ ល បន្ទប់ លោ ក ប្តីចា ប់ ឆក់ ទូរស័ព្ទ ហើយគេ ច ទៅបា ត់ ទើប ធ្វើឲ្យនាង ខឹង ។

 

 

ស្រ្តីនោះ ប្រាប់ ថា នាង មាន អាយុ ២១ឆ្នាំ ជាកម្មការនី រោងចក្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្នាក់ នៅផ្ទះ ជួល ភូមិជម្ពូវ័ន សង្កាត់ ចោ មចៅ ៣ ខណ្ឌពោធិ សែ នជ័យ មាន ស្រុ កកំណើត ឯខេត្ត បាត់ ដំបង ចំណែ ក ប្តី ត្រូវបាន នាង ប្រាប់ មាន ឈ្មោះ ភាព សុភ័ក្ត្រា អាយុ ៣២ឆ្នាំ គ្មានមុ ខរបរ បច្ចុប្បន្ន រត់ ទៅសម្ងំ នៅផ្ទះ ម្តា យ ឯភូ មិចំ ការឪឡឹក២ សង្កាត់កា កាប ២ ខណ្ឌពោធិ៍ សែនជ័យ មាន កូន ម្នាក់ អាយុ២ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *