ទីបំផុតឧ. ម៉ុង ឫទ្ធី វះ កា.ត់ជោគជ័យហើយ ដោយសន្លប់រហូត៣ម៉ោង ទម្រាំពេទ្យធ្វើការរួច រំភើបពេក លោក ពោលថា…(មានវីដេអូ)

ទីបំផុតឧ. ម៉ុង ឫទ្ធី វះ កា.ត់ជោគជ័យហើយ ដោយសន្លប់រហូត៣ម៉ោង ទម្រាំពេទ្យធ្វើការរួច រំភើបពេក លោក ពោលថា…

 

សូមទស្សនារូបភាពដូចតទៅ៖

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *