ដឹង-តែក្លា-យជាអ្នកមានហើយ! ផ្សិត-មួយ-ប្រភេទ-នេះ មានតម្លៃថ្លៃជាង-មាសទៅទៀតបើសិនជារកបានតែ ១គីឡូ ក៏អាចក្លាយជាអ្នកមានដែរព្រោះវាជារុក្ខជាតិដ៏ល្អកម្រ មានដុះណាស់…

នេះបើយោងតាម ពត៌មានក្រៅស្រុកមួយបានអោយដឹងថា ៖ មានមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាមិនជឿទេថា វត្ថុមួយប្រភេទនេះមានតម្លៃជាងមាសទៅទៀត

 

ប៉ុន្តែវាមានតែនៅលើភ្នំ ហិម៉ាឡៃប៉ុណ្ណោះ ផ្សិតមួយប្រភេទនេះវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ធ្វើជាឱសថបុរាណសម្រាប់ជនជាតិ ចិនដែលគេជឿថាវាជាប្រភពចំណូលមួយដ៏ធំផងដែរ សម្រាប់ប្រជាជនឥណ្ឌា និងប្រជាជននៅ ប្រទេសណេប៉ាល់ ។

 

រាល់ឆ្នាំនារដូវផ្ការីក ពួកអ្នកភូមិជាច្រើននាក់បាននាំគ្នា ធ្វើដំណើរមកពីផ្លូវឆ្ងាយៗ ដើម្បីស្វែងរករុក្ខជាតិ ដែលមានតម្លៃថ្លៃមហាសាលយ៉ាងនេះ ។

 

វាត្រូវបានគេដឹងថា មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ ១០០ដុល្លាឯណោះក្នុងមួយក្រាមនេះ បានន័យថានៅក្នុងមួយគីឡូក្រាម គេនឹងទទួលបាន ចំណូលរហូតដល់ទៅ ១០ម៉ឺនដុល្លាឯណោះ ។

 

នៅពេលដែលដល់រដូវរករុក្ខជាតិថ្នាំបុរាណ្យនេះ បានចូលមកដល់ មនុស្សគ្រប់គ្នា តែងតែទម្លាក់ការងារផ្សេងទុកចោលអោយអស់សិន ។ដើម្បីនាំគ្នាមកស្វែងរកផ្សិតនេះ ស្ទើរតែគ្រប់ៗគ្នា ប៉ុន្តែរឿងដែលពិបាកបំផុតនោះ ត្រង់ថាផ្សិតនេះវាមានរូបរាងតូចៗ

 

ដែលគេត្រូវតែអោនក្រាបលូន ទើបអាចរកវាឃើញ ។

 

អ្នកខ្លះវិញស្វែងរកផ្សិតនេះ អស់រយៈពេលជាង ៨ ឆ្នាំ នៅតំបន់ Rukum នៃទីក្រុង Kathmanduនិង ប្រទេសណេប៉ាល់ បានប្រាប់បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយថា

 

អ្នកដែលទិញច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺ ពួកជនជាតិចិនដែលភាគច្រើនប្រហែលជា ៩០% ភាគរយទៅហើយ ដែលនិយមចូលចិត្តទិញវាយកទៅ…។

<img class=”aligncenter size-full wp-image-453″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/01hj.jpg” alt=”” width=”656″ height=”491″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-454″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/01jp.jpg” alt=”” width=”680″ height=”510″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-455″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/02jkl.jpg” alt=”” width=”460″ height=”276″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-456″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/02jp.gif” alt=”” width=”680″ height=”510″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-457″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/03jp.gif” alt=”” width=”680″ height=”510″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-458″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/03rty.jpg” alt=”” width=”800″ height=”462″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-459″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/04jp.gif” alt=”” width=”680″ height=”510″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-460″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/04uyi.jpg” alt=”” width=”550″ height=”303″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-461″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/05jp.gif” alt=”” width=”680″ height=”510″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-462″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/06jp.gif” alt=”” width=”680″ height=”510″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-463″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/026dsf.jpg” alt=”” width=”370″ height=”197″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-464″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/045frty.jpg” alt=”” width=”640″ height=”424″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-465″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/048dfg.jpg” alt=”” width=”800″ height=”584″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-466″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/0256jkl.jpg” alt=”” width=”780″ height=”455″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-467″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/jhhrt.jpg” alt=”” width=”300″ height=”162″ /> <img class=”aligncenter size-full wp-image-468″ src=”https://komsanobsok.com/wp-content/uploads/2022/08/sdf256.jpg” alt=”” width=”370″ height=”197″ />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *