អស្ចារ្យមែន! ចេកដុះដោយខ្លួនឯងពេលចេញត្រយោងមករីកដូចផ្កាឈូក ហើយបានមកពន្យល់សុបិន្តប្រាប់ ដល់ម្ចាស់ដីឲចាក់ឆ្នោតរហូតត្រូវរង្វាន់ជាច្រើន…

ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ចេកដុះដោយខ្លួនឯង ហើយចេញត្រយោងមករីកដូចេជាផ្កាឈូកចឹង ។ បានបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្រោយទីសក្ការៈបូជា Phra Phum

 

ម្ចាស់កន្លែងបានប្រាប់ថាគាត់បានយល់សុបិនមួយមុន នឹងគាត់យក ទៅឈ្នះឆ្នោត ជាច្រន សន្ធឹក​ ។នៅថ្ងៃទី 20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 នៅផ្ទះលេខ 35/1 ភូមិ 16 ឃុំ ណៃមឿង ស្រុក ភីម៉ៃ ខេត្ត នគររាជសីមា ដែលជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រី ឡាំ ម៉ូអាយុ77ឆ្នាំ ។បានឃើញថាមានដើមចេកចំឡែកមួយត្រូវបាន

គេប្រទះឃើញ នៅខាងក្រោយចំការរបស់គាត់ ដែរចេកនោះមានត្រយោងចេញមកដូចផ្កាឈូក មានប្រវែងប្រហែល៨០សង់ទីម៉ែត្រ មានផ្លែចេកពណ៌បៃតងជាច្រើនស្និតចេញមក ។

 

ហើយស្លឹកត្រូវបានគ្របជាស្រទាប់ជុំវិញវា។ក្រោយពី ការ សាកសួរ អ្នកស្រី ឡាំ ម៉ូ លបានប្រាប់ ថាប្រហែល ៥ ខែ មក ហើយ គាត់ បាន ដាំ ដើម ត្របែកនិង ដើម រមៀត នៅ តំបន់ នោះ។ក្រោយមក ដើម ត្របែកនិង ដើម រមៀត ក៏ ក្រៀម ស្វិត ងាប់អស់ទៅ ។

បន្ទាប់ មក មាន ដើម ចេក មួយ ដុះមក ជំនួស ដោយ មិន បាន ដាំ វា ឡើយ ។ប៉ុន្តែ ដើម ចេក ដុះ ដោយ ខ្លួន ឯង យ៉ាង លឿនដែលមិនដឹងថាជាដើមចេកប្រភេទណានោះទេ អ្នកស្រី ឡាំមូល បន្ត ថាពីរ ខែ មុននៅពេលដែលដើមចេកចេញត្រយោងមក គាត់ បាន សុបិន ឃើញ សំឡេង មួយ ចេញ

 

ពី ដើម ចេក និយាយថា លេខឈ្នះ35 និងលេខ77ដែរជាលេខផ្ទះនិងលេខអាយុរបស់គាត់ផងដែរ។

ដូច្នេះ ហើយ គាត់ក៏ បានលេង ល្បែង ឈ្នះ ឆ្នោត លេខ ចុង ក្រោយ រហូត មក ដល់ សព្វ ថ្ងៃ នេះ ដើម ចេក នៅ មាន សភាព ដើម ដដែលពេល អ្នក ភូមិ

បាន ឮ ដំណឹង នេះ ក៏ មក សួរ នាំគាត់ថាតើ ដើម ចេក នឹង ចូល មក ក្នុង សុបិនរបស់អ្នកឬអាចយកលេខ មកលេងល្បែង?ដូច្នេះហើយ គាត់មានជំនឿថា ដើមចេកចម្លែកនោះនិងនាំមកនូវលាភសំណាងដល់គាត់តាមជំនឿដែរគាត់ជឿលើដើមចេកចម្លែកនោះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *