ប្រពៃណាស់! ឃើញ ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ដេកពេទ្យនៅប្រទេសសាំងហ្គាពួរ អឧក និង ឧក 2រូបនេះ ជិះហោះទៅជួបផ្ទាល់…(មានវីដេអូ)

ប្រពៃណាស់! ឃើញ ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ដេកពេទ្យនៅប្រទេសសាំងហ្គាពួរ អឧក និង ឧក 2រូបនេះ ជិះហោះទៅជួបផ្ទាល់…

 

 

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

 

ទស្សនាវីឌីអូដូចតទៅ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *