សំណាងណាស់! សម្រា-លកូនទី ៣ហើយ បុរសជាប្ដីនៅតែស្រលាញ់មើលថែប្រពន្ធដូចស្នេហ៍គ្រាដើម មនុស្សស្រីគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានគ្រប់គ្នាព្រោះតែ…

លើលោកនេះ មនុស្សស្រីគ្រប់រូបតែប្រាថ្នាចង់បានប្តីដែលចេះយល់ចិត្ត ដឹងទុក្ខធុរៈ ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារ មិនទៅចោលខ្លួននៅគ្រាក្រ

 

លំបាក ឬពេលសម្រា លលកូនមានប្តីនៅក្បែរខ្លួន មើលថែ ផ្តល់កំលាំងចិត្តជាដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ នារីម្នាក់បានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក បង្ហាញពីសកម្មភាពប្តីរបស់ខ្លួន មើលថែបានយ៉ាងល្អក្នុងអំឡុងពេលនាងសម្រា លកូនទី ៣ហើយនៅតែមិនប្រែប្រួល ហើយកាន់តែ

 

ស្រលាញ់ និងយល់ចិត្តលើដើម។ ដោយយល់ឃើញថាខ្លួនជាមនុស្សមានសំណាង ព្រមទាំងចង់ថ្លែងអំណរគុណស្វាមីដែលស្រលាញ់នាងមិនប្រួលប្រែ នាងក៏បានសរសេររៀបរាប់លើគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Pen Chanthy ថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«ពេលវេលា៥ឆ្នាំ ដែលអូនរៀបការជាមួយបង នេះគឺជារូបភាព ដែលនាងខ្ញុំសម្រា

 

 

លកូនលើកទី៣ ហើយក៏ជាកូនប្រុសពៅផងដែរ បងនៅតែស្រលាញ់ ថ្នាក់ថ្នមមើលថែរក្សាអូនដូចដើម ជាអ្វីដែលមនុស្សស្រីគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បាន និយាយសរុបមក នាងខ្ញុំគ្មានគោលបំណង នឹងចង់ផុសដើម្បីបង្អួតឬក៏លើកតម្កើងខ្លួនឯងនោះទេ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រាន់តែចង់ថ្លែងអំណរអរគុណដល់ស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំ ដែលកន្លងមក គាត់តែងតែស្រលាញ់ ថ្នាក់ថ្នម និងមើលថែនាងខ្ញុំបានយ៉ាងល្អបំផុត អូនគ្មានអ្វីនិយាយច្រើនទេ គ្រាន់តែចង់និយាយពាក្យក្នុងចិត្តបន្តិចថា (អូនពិតជាសំណាងណាស់ ដែលមានបងជាប្ដីអូន មានបងជាប៉ារបស់កូនអូន និង

 

មានបងជាកូនប្រសារប៉ា ម៉ាក់អូន) អរគុណដែលបងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អូនប្ដីសម្លាញ់ សោម សុភី»។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយឃើញសកម្មភាពរបស់បុរសខាងលើ ស្រលាញ់ភរិយា ធ្វើការងារទាំងអស់ មិនថាងូតទឹកឲ្យកូន ងូតទឹកឲ្យភរិយា កិ នល្មៀនសម្រាប់លាបស្បែក

 

បោកខោអាវ កញ្ចុកបបរ។ល។ ក្នុងគ្រាដែលភរិយាសម្រា.លកូន ធ្វើឲ្យមហាជនដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកកោតសរសើរលោកជាខ្លាំង ហើយថែមទាំងសរសើរប្រពន្ធដែលមានស្វាមីដែល្អបែបនេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *