បានប្រពន្ធចាស់រកស៊ីធូរ! ខាងប្រុស វ័យ ១៨ ទើបពេញកំលោះ តែតាមសុំស្នេហ៍ស្ត្រីចំណាស់ ក្បែរ៦០ ច្រើនខែទម្រាំយល់ព្រម ព្រោះតែ…

ស្នេហាមិនគិតទៅលើ អាយុ ឡើយ បុរសវ័យ ​១៨ឆ្នាំ តាមសុំស្នេហ៍ស្ត្រីវ័យ​ចំណាស់អាយុ ៥៨ឆ្នាំ ដល់ទៅជាង ៣ខែ ទម្រាំតែបាន​ទទួលការយល់ព្រម ហើយ

 

គាត់ក៏និយាយថា ផ្លូវស្នេហាតែង​តែមាន​ឧបសគ្គ វាស្ថិតនៅលើ​ថាទាំងពីរនាក់ជម្នះ​បានគ្រប់​ឧបសគ្គ ឬអត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យើងតែងតែ​ដឹងហើយថា ក្ដីស្រឡាញ់ គឺជារឿង​របស់មនុស្ស​ពីរនាក់ ហើយក្ដីស្រឡាញ់​តែងតែ​ស្រស់បំព្រង​ជានិច្ច គ្មានអ្នកណា​ខុស គ្មាន​អ្នកណាត្រូវ ប្រសិន​បើអ្នកទាំងពីរ​មានអារម្មណ៍​ល្អៗ​ឲ្យ

 

គ្នា មិនថាអ្នកជានរណា ភេទអ្វី ឬអាយុប៉ុន្មាន ក៏អាចមានក្ដី​ស្រឡាញ់បានដែរ ប្រៀបដូចជា​រឿងរ៉ាវ​របស់គូស្នេហ៍​មួយគូនេះ​អីចឹងដែរ មិនថាមានអាយុខុសគ្នា​ច្រើនយ៉ាងណា តែវាក៏មិនមែន​ជាឧបសគ្គ ដែលធ្វើឲ្យក្ដីស្រឡាញ់​របស់អ្នកទាំងពីរ​ប្រែប្រួលដែរ។នេះគឺជារឿងរ៉ាវ​របស់កំលោះវ័យ ១៨ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ

វ៉េប និងស្ត្រី​វ័យចំណាស់​ម្នាក់ឈ្មោះ ផន ដែល​មានអាយុ ៥៨ឆ្នាំ កំពុងតែទទួល​បានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាង​ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណិត ក្រោយពេល​ដែលអ្នកទាំងពីរ​បាននាំយករឿងរ៉ាវ​ក្ដីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន​មកចែករំលែក​ឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹង ហើយប្រាប់​ទៀតថា អ្នកទាំងពីរ​បានទាក់ទង​គ្នាជាង

 

១១ខែហើយ តែទើបតែបានជួប​មុខគ្នានាពេល​ថ្មីៗនេះ​ដែរទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកទាំងពីរ​បានជួបគ្នានៅក្នុង​ការផ្សាយផ្ទាល់​របស់ Tik Tok ដោយខាងស្រីជាអ្នក Live វីដេអូ ចំណែក​ឯខាង​ប្រុសចូលមើល​ជាប្រចាំជាប់​គ្នាដល់​ទៅ ៣ខែ មុនពេលដែល​ខាងប្រុស​សម្រេចចិត្ត​តាមសុំស្នេហ៍ រហូតនៅទីបំផុត​ខាងស្រីទន់ចិត្ត

ហើយអ្នកទាំងពីរ​ក៏បានស្រលាញ់​គ្នា។បាស់ណាស់ថា ក្ដីស្រឡាញ់គូស្នេហ៍​ជាទូទៅតែងតែ​ជួបឧបសគ្គ​ តែប្រសិនបើទាំងពីរនាក់​យល់ចិត្តគ្នាទៅវិញ​ទៅមក និងស្រឡាញ់គ្នាដូចថ្ងៃ​ចាប់ផ្ដើម​នោះអ្នកទាំងពីរ

និងជម្នះរាល់​ឧបសគ្គ​ដែលកើត​មានឡើងក្នុងវិថី​ស្នេហ៍របស់​អ្នកទាំងពីរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះហើយ​ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្ដីស្រឡាញ់​របស់អ្នកទាំងពីរក្លាយជាទី​ចាប់អារម្មណ៍ និងល្បីពេញ​បណ្ដាញ Tik Tok ព្រោះដោយសារតែឃ្លីបវីដេអូ​ដែលអ្នកទាំងពីរថតជាមួយគ្នា​ពិតជាគួរឲ្យ​ស្រលាញមែន​ទែន ដែលធ្វើឲ្យមានការ

ចាប់អារម្មណ៍ និងចូលទៅមើលជាង ១លានដង រួមទាំងមាន​ការបញ្ចេញមតិ​ជាច្រើនផងដែរ…។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *