ពិតជាអស្ចារ្យណាស់!! រកឃើញ ទូកបុរាណមួយនៅតំបន់អង្គរស្ថិតក្នុងរាជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៧ មានអាយុកាលជាង៨០០ឆ្នាំ…(មានវីដេអូ)

អស្ចារ្យណាស់!! រកឃើញ ទូកបុរាណមួយនៅតំបន់អង្គរស្ថិតក្នុងរាជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវម៌្មទី៧ មានអាយុកាលជាង៨០០ឆ្នាំ

 

 

ទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម៖

 

ទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *