សេង មង្គល ឈរ​ពី​មុខ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត ប្រែ​ជា​ពណ៌​មាស ជះ​រាង​សង្ហា តែ​ម្នាក់ៗ​នាំគ្នា​ចំអន់​ថា…(មានវីដេអូ)

សេង មង្គល ឈរ​ពី​មុខ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត ប្រែ​ជា​ពណ៌​មាស ជះ​រាង​សង្ហា តែ​ម្នាក់ៗ​នាំគ្នា​ចំអន់​ថា…

 

 

កម្រងរូបភាពនៅខាងក្រោម

 

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *