ប្រទេសភូមា៖ បុរស​ជនជាតិ​ភូមា​ម្នាក់​ ចង់​គាំងបេះដូង​ដោយសារ​ទិញឆ្នោតជាតិ​ត្រូវ​ហើយ​រក​កន្ទុយ​សន្លឹកឆ្នោត​ ស្រាប់តែ​​ប្រពន្ធ​យក​ខោអាវបោក​គក់​ មិន

 

បាន​ដឹង​រលួយខ្ទេច​ មេឆ្នោត​មិនបើកឲ្យ​។ហេតុការណ៍​នេះកើតឡើង​នៅ​ប្រទេស​ភូមា​ ដោយ​ទិញ​ឆ្នោត​កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ

 

 មេឆ្នោត​ទូរស័ព្ទ​ប្រាប់ថា​ គាត់​​បាន​ត្រូវ​ឆ្នោត​លេខធំ​ ឲ្យ​យក​សន្លឹកឆ្នោត​ទៅ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ដើម្បី​បើកលុយ​ ស្រាប់តែ​សន្លឹកឆ្នោត​ត្រូវ​ខ្ទេចអស់​(ដាចបាត់លេខដែលត្រូវនោះ)៕

 

 

 

សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង KOMSAN OBSOK