ចិន៖​ បុរសម្នាក់មានមុខរបរជាកម្មករជីករ៉ែហើយគាត់មានប្រពន្ធដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតហើយនាងក៏រៀនបានច្រើនថែមទំាងជាកូនអ្នកមានទៀតតែដោយសារតែការ​ស្រឡាញ់នឹងអានិតទើបធ្វើអោយនាងហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងត្រូវបានប៉ាម៉ាក់របស់នាងកាត់ការចោលមករស់នៅជាមួយបុរសក្រីក្របែបនេះ។ 

អ្នកទំាងពីររស់នៅយ៉ាងលំបាកដោយសារតែបុរសជាប្តីគាត់មិនបានរៀនបានច្រើនហើយរាល់ថ្ងៃគាត់ជាកម្មករជីករ៉ែ ដែលរកមួយថ្ងៃចាយបានតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ។តាំងពីពេលនោះមកអ្នកទំាងពីរបានក្លាយជាអ្នកមានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមា្តយឪពុករបស់នាងក៏ទទួលនាងជាកូនរបស់ពួកគាត់វិញ៕

សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង KOMSAN OBSOK